Neke naše reference:

  • Univerzitetski klinički centar Tuzla
  • Univerzitetski klinički centar Sarajevo
  • Kantonalna bolnica dr. Safet Mujić Mostar
  • Kantonalna bolnica Travnik
  • Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
  • Univerzitetska bolnica Foča
  • JZU Bolnica “Sveti vračevi”, Bijeljina