Osteo-med – biti aktivan u svakom dobu

Kompanija Osteo-med je osnvana 2008 god. Osteo-med je distributor medicinkih implantata i instrumenata  koji se koriste u ortopediji, traumatologiji, sportskoj medicini i spinalnoj hirurgiji. Ekskluzivni smo zastupnici više Njemačkih kompanija koje proizvode navedene proizvode. Naš glavni cilj je ponuditi našim klijentima  kvalitet, sigurnost i fleksibilnost u najkraćem vremenu. Kroz dugogodišnje i  kontinuirano educiranje osoblja i stalnog unapređivanja same kompanije izgradili smo obostrano povjerenje prema našim klijentima. Naši klijenti su bolnice širom Bosne i Hercegovine, takođe smo prisutni preko naših distributera i u zemljama u okruženju kao što su  Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo.

ls_cmyk_ausgeschnitten_neu
oie_transparent-12