Artosal

aap-products_artosal_detail2
aap-products_artosal_detail1
aap-products_artosal_detail3

Artosal® je sintetični osteokonduktiva zamjena za kosti, koji služi za rekonstrukciju aseptičnik koštanih defekata sa kontrolisanom resorbcijom.